This is an example for title

Welcome to Bromo Bussines and Portofolio Template.

 

Regulamin:

1. Informacje ogólne:

Wydawcą i właścicielem serwisu www.bigg.pl jest firma POZYCJONUSZ Patryk Chlabicz z siedzibą w Białymstoku przy ul. św. Mikołaja 1 lok. 52, kod pocztowy 15-419, NIP: 542-305-11-83 REGON: 200258577

www.bigg.pl jest katalogiem stron internetowych czyli zbiorem odnośników (linków) oraz informacji na temat polskich stron internetowych z zakresu budownictwa i remontów.

Przeglądanie zasobów katalogu jest bezpłatne.

2. Zgłoszenie witryny do katalogu:

Każdy właściciel strony WWW może zaproponować dołączenie jej do Katalogu. Witryna zostanie dodana do Katalogu po spełnieniu wymagań określonych w niniejszym Regulaminie.

Rozpatrzenie wniosku o dołączenie strony WWW jest darmowe.

W przypadku, gdy Witryna WWW nie spełnia wymagań określonych Regulaminem właściciel Katalogu (Wydawca) odmówi dołączenia Witryny do Katalogu. W dołączeniu lub odmowie dołączenia Witryny WWW do katalogu Wydawca poinformuje właściciela Witryny pocztą elektroniczną na adres właściciela podany w zgłoszeniu.

W kazdym przypadku można zapytać o możliwość dodania swojej witryny do katalogu wysyłając email na adres [email protected]

3. Kryteria przyjęcia witryny do katalogu:

Witryna WWW zgłaszana do Katalogu musi spełniać następujące wymagania:

 • Witryna WWW powinna stanowić wartośc dla użytkownika
 • zawartość Witryny WWW nie może naruszać powszechnie obowiązujących przepisów prawa
 • wpis do Katalogu dotyczący Witryny WWW musi zawierać adres www Witryny, i powinien być zgodny z zasadami polskiej pisowni i zgodnie ze stanem faktycznym nawiązywać do treści dodawanej Witryny, w szczególności wpis nie może składać się wyłącznie ze słów kluczowych
 • Katalog stron nie przyjmuje stron o treści erotycznej, hazardu w żadnej formie, zakładów sportowych, buków, rapidshare, downloadów, warezów etc... oraz innych witryn nakłaniających do łamania prawa bądź służących do wymiany plików, łamania praw autorskich
 • Witryna WWW nie może zawierać treści rasistowskich, faszystowskich, propagujących przemoc, wzywających do nienawiści na tle religijnym, rasowym, wyznaniowym, a także stron propagujących treści uznane powszechnie za naganne moralnie oraz naruszających zasady Etykiety,
 • Witryna WWW nie może być stroną w fazie budowy
 • Nie przyjmujemy witryn związanych z anonsami towarzyskimi, seksem, erotyką w żadnej postaci.
 • Nie zostanie przyjęta Witryna stanowiąca zaplecze pozycjonerskie, MFA, GETPAID, MLM, aliasów stron np. prv.pl, xorg.pl, xt.pl, it.pl i inne
 • nie zostanie przyjęta strona wprost w poddomenach programów partnerskich np systempartnerski.pl
 • Witryna WWW nie może zawierać wyłącznie wersji obcojęzycznych, tj. innych niż polska wersja językowa,
 • Witryna WWW nie może stanowić podstrony Witryny już zarejestrowanej w Katalogu -wyjątek może stanowić podstrona o wysokiej jakości merytorycznej, całkowicie wyodrębniona tematycznie,
 • Witryna WWW nie może stanowić przekierowania na inną Witrynę, ani też prezentować w nieznacznie zmodyfikowany sposób, treść innej Witryny WWW.
 • Witryna WWW nie może zawierać takiej samej treści pod różnymi adresami zgłoszonymi do Katalogu,
 • Tytuł i opis Witryny WWW w Katalogu nie może zawierać: adresów URL, adresów e-mail, numerów telefonów, adresów zamieszkania i siedzib firm, znaków specjalnych i symboli; tytuł Witryny WWW nie może się rozpoczynać od liczb i powtórzeń takich jak "aaa"; jeżeli w formularzu zgłoszeniowym Witryny WWW, dane takie będą zawarte, to zostaną one ominięte przy rejestracji w Katalogu,
 • W słowach kluczowych nie mogą być umieszczane nazwy i marki firm prowadzących działalność konkurencyjną w stosunku do działalności właściciela Witryny WWW zarejestrowanej w Katalogu,
 • Tytuł Witryny WWW w Katalogu może składać się maksymalnie ze 200 znaków, opis – z minimum 300 znaków, maksymalnie 2000,
 • W tytule i opisie Witryny WWW wielkie litery mogą być używane jedynie zgodnie z zasadami polskiej ortografii, ciągi wyrazów pisanych wielkimi literami będą zamieniane na małe,
 • Witryna WWW powinna wyświetlać się na bieżąco - strony niewyświetlające się przez 10 kolejnych dni będą usuwane z Katalogu,
 • Tytuł i opis Witryny WWW w Katalogu nie może zawierać ciągu wyrazów i powtórzeń mających funkcję słów kluczowych.
 • W przypadku zgłoszeń, iż witryna juz nie istnieje (dotyczy równiez witryn zaparkowanych) administratcja zastrzega sobie do edycji i wprowadzenia zmian we wpisie oraz jej usunięcia
 • Dodatkowo zabronione są wymienione poniżej treści i linki do takich treści:

 • Treści pornograficzne lub przeznaczone tylko dla osób dorosłych.
 • Treści związane z przemocą.
 • Treści związane z nietolerancją rasową lub nawołujące do nienawiści wobec jakichkolwiek osób, grup albo organizacji.
 • Przesadne wulgaryzmy.
 • Treści związane z łamaniem zabezpieczeń lub usuwaniem blokad oprogramowania (hackingiem/crackingiem).
 • Treści związane z hazardem lub kasynami.
 • Treści dotyczące niedozwolonych substancji i akcesoriów związanych z narkotykami.
 • Sprzedaż piwa lub mocnych alkoholi.
 • Sprzedaż tytoniu lub produktów związanych z tytoniem.
 • Sprzedaż leków na receptę.
 • Sprzedaż broni i amunicji (np. broni palnej, elementów broni palnej, noży bojowych, paralizatorów).
 • Sprzedaż produktów stanowiących podróbki lub imitacje markowych wyrobów.
 • Sprzedaż lub dystrybucja wypracowań lub prac studenckich.
 • Treści związane z programami wynagradzającymi użytkowników za klikanie reklam lub ofert, przeprowadzanie wyszukiwań, odwiedzanie witryn internetowych lub czytanie e-maili.
 • Wszelkie inne treści, które są nielegalne, propagują nielegalne czyny lub naruszają prawa innych osób.


4. Postanowienia końcowe:

Tytuł opisu nie może być krótki i musi zawierać nazwę firmy, tytuł nie będzie też anchorem, opis ma byc zwięzły.

Wydawca odmówi dodania do Katalogu Witryny WWW niespełniającej wymagań, o których mowa w punkcie powyżej. W przypadku, gdy Witryna WWW przestanie spełniać wymagania określone w punkcie 3 powyżej po dodania do Katalogu, Wydawca jest uprawniony do usunięcia Witryny WWW z Katalogu.

Właściciel Witryny WWW może w każdym czasie zrezygnować z utrzymywania Witryny WWW w Katalogu – w tym celu należy wysłać wiadomość odpowiedniej treści pocztą elektroniczną na adres [email protected]

Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za tytuł, opis oraz zawartość Witryny WWW zgłaszanej. Właściciel Witryny publikuje materiały na stronie WWW na własną odpowiedzialność. Zgłoszenia przypadków naruszania prawa lub praw osób trzecich w tytule, opisie lub na Witrynie WWW prosimy kierować pocztą elektroniczną na adres [email protected]

Reklamacje co do funkcjonowania Katalogu należy zgłaszać pocztą elektroniczną na adres [email protected]. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana w ciągu 14 dni na adres wskazany w reklamacji lub adres, z którego reklamacja została wysłana.

O planowanej zmianie regulaminu Wydawca powiadomi właścicieli Witryn WWW pocztą elektroniczną na adresy podane w zgłoszeniu.

Administratorem danych osobowych właścicieli Witryn WWW jest Wydawca. Dane osobowe przetwarzane będą w celach świadczenia usługi będącej przedmiotem niniejszego regulaminu oraz w prawnie usprawiedliwionym celu, tj. marketingu bezpośrednim własnych produktów lub usług. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wglądu w jej dane osobowe oraz prawo do ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
Jeżeli masz wątpliwości co do zgłaszanej do katalogu Witryny zawsze możesz skontaktować się z Nami w celu zapytania/zweryfikowania możliwości jej dodania.

5. Kontakt:

Adres email: [email protected] (w treści email prosze podać jakiej witryny dotyczy zgłaszany problem, jakiego katalogu - w tym przypadku www.bigg.pl - problem dotyczy)